Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

ŚWIETLICE

 

           Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu                                                          

      Świetlica  Środowiskowa w Małym Łęcku  

                    

Gmina Płośnica w roku 2017 realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płośnica poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu 765 990,00 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 620 451,90 zł.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlanych w dwóch obiektach stanowiących własność Gminy Płośnica: w budynku po szkole podstawowej w Zalesiu oraz w świetlicy w Małym Łęcku. Wykonane działania umożliwiły zmianę sposobu użytkowania budynku w Zalesiu oraz rozbudowę świetlicy w Małym Łęcku wraz z przebudową starej części. W chwili obecnej obiekty są doposażone - także w ramach dofinansowania z projektu: zakupiony został  sprzęt do siłowni w Zalesiu i piec do ceramiki w Małym Łęcku. W trakcie zakupu jest wyposażenie świetlic cyfrowych. Obiekty zostały także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc nie będą  stanowić barier w dostępie dla tych osób. Nowopowstała infrastruktura służyć będzie całej społeczności lokalnej z możliwością przedsięwzięcia działań aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży w wieku 10-24 lata

 Zrealizowane działania projektowe umożliwiły powołanie w strukturach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy nowoczesnych placówek: Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu oraz świetlica środowiskowa w Małym Łęcku.  Zajęcia rozpoczną się 30.10.2017 r. Szczegółowa oferta na stronie www.gokplosnica.pl w zakładce Świetlice Rekrutacją dzieci i młodzieży na zajęcia w Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu oraz do świetlicy w Małym Łęcku zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy,  chętni mogą zgłaszać swoje uczestnictwo pod nr telefonu 23 696 80 36 lub 23 696 80 85

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich, korzystanie z zajeć CAL Zalesie i ŚŚ Mały Łęck jest bezpłatne.

Dzieci w CAL w Zalesiu

Dzieci w CAL w Zalesiu

Malujemy i ćwiczymy w Małym Łęcku

Malujemy i ćwiczymy w Małym Łęcku

Wizyta Studyjna w CAL Zalesie i Mały Łęck 26.02

Wizyta Studyjna w CAL Zalesie i Mały Łęck 26.02

Zajęcia w Świetlicy w Małym Łęcku

Zajęcia w Świetlicy w Małym Łęcku

Świetlica w Małym Łęcku

Świetlica w Małym Łęcku

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: