Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

Zapraszamy do udziału w konkursie

Utworzono dnia 09.09.2021

Konkurs fotograficzny „Wyjątkowe detale architektoniczne Gminy Płośnica”

Detal jest tutaj rozumiany na kilka sposobów:

 • jako element dekoracyjny budynku
 • jako szczegół konstrukcji charakterystyczny dla danego obiektu architektonicznego
 • jako część całego obiektu, która decyduje o charakterze, kształtuje cały budynek.

Przedstawiony na zdjęciu budynek musi być zlokalizowany w Gminie Płośnica. Konkurs jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie elementy są najważniejsze w kreowaniu charakteru budynku. Warto zwrócić uwagę na historyczne i współczesne oblicze budynków w naszej gminie, gdyż to one na nowo nadają miastu charakter.

Celem konkursu jest pokazanie piękna architektury poprzez detal. Prawdziwie przemyślaną i dobrze zaprojektowaną architekturę można rozpoznać po dopracowanych detalach. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na to, że budynek to coś więcej niż ściany i dach – budynek to zbiór detali, które nadają mu charakter, sprawiają, że jest niepowtarzalny i ciekawy.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Konkurs jest otwarty. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Do Konkursu każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Udział w konkursie brać mogą zarówno osoby będące fotografami zawodowymi jak i amatorzy. W przypadku osób niepełnoletnich – opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie.

Wymagania, jakie powinno spełniać zdjęcie:

 • Dopuszczalne techniki wykonania zdjęcia: cyfrowa lub tradycyjna – analogowa (wywołane zdjęcie w technice analogowej należy zeskanować i przesłać do organizatora skan mailem).
 • Temat zdjęcia powinien być zgodny z tematem konkursu.
 • Dopuszcza się retusz fotografii polegający jedynie na zastosowaniu korekty globalnej, która podnosi jakość (nasycenie, ostrość, kontrast, jasność itp.). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię.
 • Nie dopuszcza się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, zmiany oryginalnej kompozycji zdjęcia lub łączenia kilku fotografii.
 • Zdjęcia, które zgłaszane są do konkursu mogą być wcześniej publikowane, tj. na własnej stronie internetowej, blogu, portalu społecznościowym.
 • Zdjęcie musi przedstawiać obiekt zlokalizowany w Gminie Płośnica
 • Warunki zgłoszenia:
  Praca konkursowa w formie zdjęć powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres: gckibplosnica@gmail.com
 •  do dnia 20.10.2021r. do godziny 23.59.
  Nazwa zdjęcia powinna składać się 7 znaków dowolnie wybranych przez autora oraz kolejnego numeru zdjęcia, np.: archdet1, archdet2, archdet3. Oprócz tej nazwy zdjęcia nie mogą zawierać innych danych identyfikujących autora (żadnych danych osobowych).

Do wiadomości mailowej ze zgłoszeniem do konkursu należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór znajduje się na końcu regulaminu. W formularzu należy podać: kod zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęcia oraz jego wiek, informację o miejscu wykonania zdjęcia, rok wykonania zdjęcia, opcjonalnie można podać tytuł i krótki opis zdjęcia.
Jury otrzyma zdjęcia bez nazwiska autora. Nazwy zdjęć będą zakodowane.

Wymogi techniczne do pracy konkursowej: format pliku JPG w najlepszej jakości, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok min. 3500px.

Prace zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia projektów do Organizatora.
Pytania dotyczące Konkursu można kierować droga mailową

adres: gckibplosnica@gmail.com

Do oceny zgłoszonych prac zostanie Jury Konkursu

Projekty oceniane będą pod względem zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności wizualnej oraz indywidualnego charakteru fotografii.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do wiadomości podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Wernisaż wystawy odbędzie się: Domu Pracy Twórców przy ul. Dworcowej 50.

Jury przyzna  nagrody rzeczowe:

 • I miejsce:  o wartości 300 zł
 • II miejsce o wartości 200 zł
 • III miejsce o wartości 100 zł

Regulamin konkursu znajduje się na www.gokplosnica.pl  oraz w załączniku poniżej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 33

W poprzednim tygodniu: 173

W tym miesiącu: 83

W poprzednim miesiącu: 558

Wszystkich: 27414