Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

ul. Kościelna 38, 13-206 Płośnica

 

Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy ul. Kościelna 38 13-206 Płośnica
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email: iod_gckib@plosnica.pl   lub pocztą tradycyjną na adres  Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy ul. Kościelna 38 13-206 Płośnica
 3. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia książki do Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Podanie danych osobowych w tym przypadku jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z zasobów Biblioteki.

- Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane do czasu aż będziecie naszymi Czytelnikami.

 1. Państwa dane osobowe oraz Państwa dzieci przetwarzane są w celu zapewnienia ochrony wypożyczanego sprzętu, między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia sprzętu lub zwrócenia sprzętu uszkodzonego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z zasobów Centrum Kultury.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu aż będziecie w posiadaniu wypożyczonego sprzętu.

 1. W przypadku publikacji danych osobowych osób korzystających z usług Centrum Kultury i Biblioteki (w tym wizerunku),  w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach internetowych) dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

- Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

- Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Odbiorcami danych w tej sytuacji będzie każdy, kto zapozna się z zapisem filmowym lub zdjęciem.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:
 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

7.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich          danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

8.  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania          usunięcia danych.

9.  Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony     Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 456
Utworzono dnia: 14.09.2018

Historia publikacji

 • 17.09.2018 08:48, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
 • 17.09.2018 08:46, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych
 • 14.09.2018 11:44, Administrator
  Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych