Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

Konkurs fotograficzny

Utworzono dnia 18.06.2020

Regulamin konkursu fotograficznego

Wakacje z książką

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników Gminy Płośnica.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców gminy do spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z fotografią.

5. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka, czytelnik z książką,              w dowolnym miejscu spędzania wakacji. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania zwycięzców. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do konkursu.

6. Minimalna wielkość zdjęcia to 1600x2000px, preferowany format to jpg.

7. Zdjęcia należy przysłać drogą elektroniczną na adres: bibliotekaplosnica@gmail.com w tytule wiadomości należy wpisać: KONKURS.

8. Nagrody  ufundowane zostaną przez GCKiB w Płośnicy. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie                      w każdej kategorii.

9. Każdy uczestnik może przysłać jedno zdjęcie.

10. Każde zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy (w przypadku osób nieletnich należy podać telefon kontaktowy do rodziców).

11. Na zdjęcia czekamy do 31 sierpnia (zdjęcia wysłane po 31 sierpnia nie będą brały udziału w konkursie).

12. Wyboru zwycięskich prac dokona jury.

13. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

14. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu na Facebooku : GCKiB w Płośnicy

15. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie w terminie wyznaczonym przez organizatora.

II. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Prace nie będą odsyłane do czytelników.

3. GCKiB w Płośnicy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych fotografii w celu promocji konkursu.

4. Zgłoszenie zdjęcia i wypełnienie wszystkich warunków konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

5. Informacji dotyczących konkursu udzielane są drogą mailową bądź pod numerem telefonu 23 696 80 86 lub 23 69  80 85. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca zdjęcia jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych do tej fotografii, a także prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora zdjęcia mojego autorstwa , zgłoszonego do konkursu fotograficznego „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”, na potrzeby realizacji i promocji tego konkursu. W przypadku nagrodzenia mojej pracy konkursowej  zgadzam się na przeniesienie wszelkich praw autorskich bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w szczególności: - wykorzystywanie zdjęcia we wszelkiej działalności promocyjnej i informacyjnej prowadzonej przez Organizatora, - zwielokrotnianie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych, rozpowszechnianie i przetwarzanie technikami drukarskimi, informatycznymi, wizualnymi, cyfrowymi i multimedialnymi; - wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie zdjęcia w Internecie, a także publiczne udostępnianie.

 

……………………………………….................................................

(data i czytelny podpis )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ” na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

……………………………………….................................................

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 50

W tym miesiącu: 84

W poprzednim miesiącu: 265

Wszystkich: 19361